Informaţii strict necesare întocmirii ofertei de preţ personalizate :

Download format pdf.
I. Date generale ale clientului final:

1. Tip client final: casnic /noncasnic mic / noncasnic mare ..........

2. Denumire client final : .....................

3. Persoană de contact:

  Numele/Prenumele ..........

  funcţia ..........

  telefon /fax / e-mail. ..........

4. Adresa locului de consum: ..................................
 

II. Date tehnice :

1. Putere aprobată (kW) ..........

2. Nivel de tensiune în punctul de delimitare cu operatorul de distribuţie (JT/MT/IT)

3. Consum mediu lunar (kWh) .........

4. Program de lucru ............................ 

Vizitatori:

Plin de energie!