Detalii Proiect

Prezentare

Investitor: S.C. Enex SRL, Cluj-Napoca

Denumire proiect: “Parc Eolian in comuna Nalbant, judetul Tulcea”

Aria tematica: Axa prioritara 4 ”Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul schimbarilor climatice”, domeniu major de interventie 4.2, “Valorificarea surselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”

Competitia: POS CCE/AP 4/DMI 2/02

Durata proiectului: 24 de luni

Caracteristicile financiare ale proiectului:
- valoarea totala a proiectului: 115.097.577 lei
- valoarea totala eligibila: 85.053.817 lei
- asistenta financiara nerambursabila: 42.526.907 lei

Tipul proiectului: investitie (constructie-dotare)

Altele din categoria Detalii Proiect:- Prezentare
- Descrierea investitei
- Obiectivul investitiei
- Beneficiarii investitei


 

Vizitatori:

Plin de energie!