Date contact
Download format pdf.

Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali – conf. Ord. ANRE cu nr.16 /2015

Procedura-cadru se aplică, în vederea soluţionării plângerilor primite de la clienţii finali, în legătură cu:

a) Contractarea energiei - la data depunerii unei cereri de asigurare a furnizarii, furnizorul transmite clientului final o lista cu documentele necesare in vederea intocmirii ofertei si contractului, respectiv

Termen - 3 zile lucratoare in situatia in care cererea este transmisa prin fax, posta sau e-mail

b) Facturarea contravalorii energiei furnizate - termen de transmitere sesizare - 30 zile calendaristice de la data primirii facturii

Termen - 5 zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii indiferent daca factura a fost platita sau nu

c) Ofertarea de preţuri şi tarife

Termen - 15 zile lucratoare de la depunere documentelor necesare ofertei - client final casnic sau noncasnic

d) Continuitatea în alimentarea cu energie - transmiterea catre operatorul de distributie a unei sesizari:

Termene: cel tarziu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care a fost inregistrata sesizarea client final prin e-mail/telefon

3 zile lucratoare de la inregistrare pt.sesizarea primita de la clientul final in scris prin posta/fax/sau sediu furnizor

3 zile lucratoare pentru comunicarea catre client final a raspunsului primit din partea operatorului de retea

e) Asigurarea calităţii energiei furnizate- transmiterea catre operatorul de distributie a unei sesizari:

Termene: cel tarziu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care a fost inregistrata sesizarea client final prin e-mail/telefon

3 zile lucratoare de la inregistrare pt.sesizarea primita de la clientul final in scris prin posta/fax/sau sediu furnizor

3 zile lucratoare pentru comunicarea catre client final a raspunsului primit din partea operatorului de retea

f) Funcţionarea grupurilor de măsurare - transmiterea catre operatorul de distributie a unei sesizari:

Termene: cel tarziu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care a fost inregistrata sesizarea client final prin e-mail/telefon

3 zile lucratoare de la inregistrare pt.sesizarea primita de la clientul final in scris prin posta/fax/sau sediu furnizor

3 zile lucratoare pentru comunicarea catre client final a raspunsului primit din partea operatorului de retea

g) Schimbarea furnizorului

Termen - cel putin 21 zile anterior datei solicitate pentru schimbare

h) Informarea clienţilor finali în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare

prin intermediul paginii proprii de internet orice informare privind modificarea preturilor / tarifelor nu mai tarziu de sfarsitul intervalului de facturare in care are loc modificarea, respectiv prin inscrierea pe factura de consum si a anexei la aceasta

prin afisare la punctele de contact

prin oferirea, in mod gratuit, la punctele de contact, la cerere, aunui exemplar tiparit

i) Modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului, formulate de clienţii finali cu privire la nerespectarea legislaţiei în vigoare

Pentru orice sesizari si reclamatii va puteti adresa :

Serviciului Clienti - Str.Taietura Turcului, Nr.47 /11, cod 400221, Parc Ind. Tetarom I, Cluj- Napoca

Program de lucru : 08:00 - 16:30

tel/fax/e-mail: 0264-207550, 0264-207523 / 0264-436600 / enex@enexcluj.ro

Program audiente : Balan Radu -Ioan - Sef Serviciu Furnizare : L-V : 09:00 - 11:00

Claudia Stoica - Director General : L-V : 09:00 - 11:00

Pentru solutionarea reclamatiilor Dvs. aveti dreptul de :

a) a va adresa ANRE : Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2, Cod postal 020995, ROMANIA

Tel/Fax : 021-327.81.74 ; 021-327.81.00 / 021-312.43.65.

E-mail: anre@anre.ro

b) a apela la alte proceduri extrajudiciare de solutionare a plangerilor

c) de a va adresa instanţei judecătoreşti competente 

Vizitatori:

Plin de energie!