Detalii Proiect

Progres implementare

16.09.2014
Obtinerea Autorizatiei de Mediu.

05.09.2014
Finalizarea testelor de fiabilitate a turbinelor eoliene.

20.03.2014
Finalizarea mecanică a turbinelor eoliene.

20.01.2014
Finalizarea si receptia lucrarilor de executie la Statia de transformare 110/20 kV.

16.01.2014
Finalizarea si receptia lucrarilor de executie pentru retelele electrice LES 110 kV si 20 kV.

17.10.2013
Inceperea lucrarilor de executie pentru retelele electrice LES 110 kV si 20 kV.

15.10.2013
Finalizarea ºi receptia lucrarilor de executie pentru 5 fundatii turbine eoliene.

23.09.2013
Semnarea contractului privind „Lucrari de executie retele electrice LES 110 kV si 20 kV”.

16.09.2013
Finalizarea evaluarii ofertelor depuse ºi adjudecarea ofertei câºtigãtoare privind procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului privind „Lucrari de executie retele electrice LES 110 kV si 20 kV” aferente proiectului „Parc Eolian in comuna Nalbant, judetul Tulcea”.

02.09.2013
Inceperea lucrarilor de executie pentru 5 fundatii turbie eoliene.

22.08.2013
Semnarea contractului privind „Lucrari de executie pentru 5 fundatii turbine eoliene”.

20.08.2013
Initierea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului privind „Lucrari de executie retele electrice LES 110 kV si 20 kV” aferente proiectului „Parc Eolian in comuna Nalbant, judetul Tulcea”.

08.08.2013
Finalizarea evaluarii ofertelor depuse ºi adjudecarea ofertei câºtigãtoare privind procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului privind „Lucrari de executie pentru 5 fundatii turbine eoliene” aferente proiectului „Parc Eolian in comuna Nalbant, judetul Tulcea”.

12.07.2013
Initierea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului privind „Lucrari de executie pentru 5 fundatii turbine eoliene” aferente proiectului „Parc Eolian in comuna Nalbant, judetul Tulcea”.
 
21.06.2013
Inceperea lucrarilor de executie la Statia de transformare 110/20 kV.

07.02.2013
Semnarea contractului de furnizare privind „Achizitia a 5 turbine eoliene cu o putere nominala de 2,3 – 3 MW pentru Parc Eolian in comuna Nalbant, judetul Tulcea”.

01.02.2013
Finalizarea evaluarii ofertelor depuse si adjudecarea ofertei castigatoare privind procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului privind „Achizitia a 5 turbine eoliene cu o putere nominala de 2,3 – 3 MW pentru Parc Eolian in comuna Nalbant, judetul Tulcea”.

14.12.2012
Reluarea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului privind „Achizitia a 5 turbine eoliene cu o putere nominala de 2,3 – 3 MW pentru Parc Eolian in comuna Nalbant, judetul Tulcea”.

03.12.2012
Instiintare catre ISC si Primaria Nalbant privind inceperea lucrarilor conform Autorizatiei de Construire nr. 12/4966 din 22.12.2011 pentru „Construire parc de turbine eoliene”.

15.11.2012
Finalizarea evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului privind: „Achizitia a 5 turbine eoliene cu o putere nominala de 2,3 – 3 MW pentru Parc Eolian in comuna Nalbant, judetul Tulcea” – procedura anulata

17.07.2012
Initierea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului privind „Achizitia a 5 turbine eoliene cu o putere nominala de 2,3 – 3 MW”.

25.06.2012
Semnarea contractului privind  ”Lucrari de executie Statie de Transformare 110/20 kV”.

15.06.2012
Evaluarea ofertelor si adjudecarea ofertei castigatoare a contractului privind ”Lucrari de executie Statie de Transformare 110/20 kV”.

01.06.2012
Initierea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului privind „Lucrari de executie Statie de transformare 110/20 kV”.

23.05.2012
Publicarea Anuntului de presa privind demararea proiectului.

27.04.2012
Semnarea Contractului de Finantare cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

06.01.2012
Obtinerea Autorizatiei de Infiintare.

22.12.2011
Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru „Construire parc de turbine eoliene”.

12.09.2011
Reinnoire Certificat de urbanism pentru ”Construire Parc Turbine Eoliene”.

21.09.2010
Semnarea Contractului de Racordare la retea cu Enel Distributie Dobrogea.

16.09.2010
Obtinerea Acordului de Mediu (revizuit ulterior la data de 15.12.2011).

29.07.2010
Aprobarea Planului Urbanistic Zonal de catre Consiliul Local Nalbant.

28.04.2010
Depunerea cererii de finantare la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

22.09.2009
Obtinerea Avizului Tehnic de Racordare a parcului eolian la Sistemul Energetic National (revizuit ulterior la data de 03.10.2011).

09.09.2008
Obtinerea Certificatului de Urbanism pentru „Construire Parc Turbine Eoliene”.

30.11.2007 – 15.07.2009
Efectuarea masuratorilor de vant de catre o firma cu expertiza in domeniu.

17.09.2007
Semnarea contractului de asociere in participatiune cu Consiliul Local Nalbant prin care SC ENEX SRL dobandeste drepturile de folosinta asupra terenului pe care urmeaza a fi amplasat parcul eolian.


 

Altele din categoria Detalii Proiect:- Progres implementare
- Achizitii lucrari
- Galerie foto
- Informare si publicitate


 

Vizitatori:

Plin de energie!